Strumenti personali
Tu sei qui: Home Projekta Aktivnosti

Aktivnosti

  • Vodenje projekta, Vodenje financ, Vodenje kulturnega dela, sestanki odbora za koordiniranje projekta, neprestano spremljanje časa / učinkovitosti in učinkovitosti upravljanja, kakovost output-ov projekta, upoštevanje časa /
  • Pripravljalni stroški/kakovost in skladnost v uredništvu projekta
  • Sestanki čezmejnega znanstvenega odbora in razvoj čezmejnih znanstvenih aktivnosti / delavne mize (zbiranje), delavnice (sodelovanje), pregledovanje znanstvenih aktivnosti, ki stremijo k premagovanju ovir in vmesniških protokolov s programsko opremo, izvedba čezmejne baze podatkov
  • Obdelava tekstov za razstave in publikacije/skupna obdelava testov za uporabo v vseh znanstvenih publikacijah z namenom doseganja enotnega rezultata s kulturnim profilom /
  • Razvoj sistemov simuliranega leta nad čezmejno zgodovinsko in današnjo pokrajino, 3D modeliranje zgodovinskih letališč / poznavanje in uporaba kulturne dediščine, tehnološka inovacija sistema programske opreme za simulirano letenje; izmenjava tehničnega znanja in določitev skupnih protokolov za implementacijo sistemov programske/strojne opreme; poznavanje in uporaba kulturne dediščine, ki jo predstavlja zgodovinska pokrajina iz Prve svetovne vojne in sedanja pokrajina /
  • Izvedba simulatorjev letenja/premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir; poznavanje in uporaba kulturne dediščine, ki jo predstavlja zgodovinska pokrajina iz Prve svetovne vojne in sedanja pokrajina; povečevanje turistične ponudbe in ponudbe ozemelj sodelujočih partnerjev; integracija s profesionalnim okoljem letenja za izobraževanje pilotov, povečevanje učne ponudbe za šolarje/
  • Oprema prostorov za simulatorje letenja in povezane razstave / izboljšanje struktur, odprtih za javnost; poznavanje in uporaba kulturne dediščine; povečevanje turistične in izobraževalne ponudbe sodelujočih partnerjev /
  • Izobraževanje delavcev za mesta simulacije letenja/ čezmejno profesionalno izobraževanje za delovanje simulatorjev z namenom zagotavljanja uporabe sistemov s strani javnosti; povečevanje turistično-kulturne in izobraževalne ponudbe /
  • Izobraževanje za šolarje / Povečanje zavesti o čezmejnih kulturnih vrednotah, povečanje čezmejnega poznavanje in uporabe kulturne dediščine, premagovanje jezikovnih in kulturnih ovir, kulturno sodelovanje, izmenjava znanja in učne snovi/
  • Srečanja, objavljanje znanstvenih rezultatov in razstave o metodologijah branja čezmejne zgodovinske pokrajine in kataloga, popotna razstava o letališčih Velike vojne, vodič in zemljevid, spletni portal s čezmejnimi tematskimi potmi in bazami podatkov, članki in posebne televizijske oddaje/ Povečanje zavesti o čezmejnih kulturnih vrednotah, povečanje čezmejnega poznavanje in uporabe kulturne dediščine, objavljanje znanja in rezultatov čezmejne znanstvene aktivnosti, raznos /